Nhu cầu như trên các bác nhé, Em đặc biệt cạch acer với toshiba các bác nhé.

Hung Tolo

vs số tiền và mục đích sử dụng như vậy bạn lên chọn dòng máy của dell hoặc Asus ( mình cũng chỉ tin tưởng có 2 dòng này thôi :) )