Em dang su dung xe honda wave RSX 2011 den gio.sao em thay no an xang ak.do la no bi hu gi ha a chi

Diền Lê văn

Em dang su dung xe honda wave RSX 2011 den gio.sao em thay no an xang ak.do la no bi hu gi ha a chi
Các bác cho e hỏi xe wave 97cc khoét lóc đi cây dên đôn 21ly có cần phải đắp, thớt gj hk z các bác????