Chủ tịch HCM từng dạy " Chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù nguy hiểm mà mỗi người chúng ta cần phải tỉnh táo đề phòng và kiên quyết tiêu diệt nó đi " Anh( Chị) hãy trình bày suy nghĩ của mình về lời dạy của Bác . Giúp mình... (Xem thêm)

Phan Hung Son

Nếu có thể bạn nên nêu hoàn cảnh của câu nói Bác đưa ra... Trích: Chủ nghĩa cá nhân hay còn gọi là cá nhân chủ nghĩa là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả một cách nhìn nhận trên phương diện xã hội, chính trị hoặc đạo đức trong đó nhấn mạnh đến sự độc lập của con người và tầm quan trọng...
(Xem thêm)
VIẾT CẢM NGHĨ: 1 TRONG VẤN ĐỀ SAU 1-những vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sức khỏe, đời sống của con người. 2-những nguy cơ gây ảnh hưởng đến công tác an toàn VSTP trong gia đình, nhà trường , xã hội; 3-những vấn đề... (Xem thêm)

Đào Xuân Thiệp

Di sản về sản phẩm của chúng tôi bắt nguồn từ Tahiti,nguồn Noni và môi trường tinh khiết nhất thế giới.Không khí trong sạch,nước tinh khiết và đất núi lửa màu mỡ tạo nên môi trường hoàn hảo để trồng loại Noni giàu dinh dưỡng.Các sản phẩm của tập đoàn TNI(Tahitian Noni Internationnal) được...
(Xem thêm)