da tay chân mình thường kho ráp vào mùa đông . Cầm tay người yêu mà ngại mình là con gái mà tay còn thô hơn đàn ông.

Trần Thị Hoài Thương

Mình dùng kem dưỡng tay của innissfree an tầm thành phần thiên nhiên nên tay thích lắm