Vẫn biết là các cụ già rất cẩn thận, nhưng mà cẩn thận thế này thì con trẻ cũng phải... bó tay! Một ông cụ vào nhà ga xe lửa trong làng và đi đến quầy vé, hỏi nhân viên nhà ga: - Này cậu, chuyến tàu 3 giờ 10 phút đã đi... (Xem thêm)

Nhữ thị quỳnh hoa

An thua gì tớ cũng có chuyện siêu ngăn đây ne[=))][=))] Chim của chủ nhiệm hợp tác xã Chủ nhiệm hợp tác xã bị lạc mất một con chim quý, ông rất buồn, đi tìm khắp nơi mà không thấy. Ông nghĩ chắc nó bị lạc vào nhà ai đó, vì thế hôm sau ông tập hợp toàn bộ xã viên để hỏi thăm: - Ai...
(Xem thêm)