Sản phẩm nổi bật
Hiện tại mình đang muốn thực hiện một album đầu tay để bắt đầu con đường ca sĩ không chuyên. Kinh phí thì mình không có nhiều, vì tài chính của mình cũng có giới hạn. Các bạn ai biết ở đâu sáng tác chi phí phải chăng và thu âm với... (Xem thêm)