Sản phẩm nổi bật
Em mạo muội mở topic này vì sở dĩ bản thân đang chơi 2 CDP, ngoài ra cũng thấy nhiều anh em chơi 2-3 CDP là chuyện thường. Trường hợp của em như sau: có 2 CDP cỏ 01 VCD panasonic đời ơkia, 01 CDP Rotel RCD 855 - con này em xách... (Xem thêm)

khoa_nd

Việc gì phải khổ thế bác ơi! :( Sau ampli có rất nhiều ngõ vào như CD, tape1,tape2...bác cứ đấu vào đó khi nào nghe em nào thì chuyển cổng nhận tín hiệu là OK chẳng cần cầu nối là gì cho tổn hao tín hiệu.