Sản phẩm nổi bật
Tôi có con TV Sam sung 21 inch, mỗi khi bấm điều khiển xem 1 kênh nào đó thì chỉ được 15'' là nó từ từ chuyển sang bị nhiễu, phải dùng Fine Tuning (bằng tay) thì nó mới đứng tần để xem được, không biết các anh em ai có kinh nghiệm... (Xem thêm)

trai_ha_noi

Đầu tiên bạn phải có một đồng hồ Digit theo dõi các điện áp AFC và Tuning xem sự biến động của chúng theo chiều nào . bạn cần có một que thăm dò có hai đầu . Một đầu có một mẩu nhôm Một đầu có một mẩu Ferit - Bạn đưa đầu có mẩu nhôm vào lõi Cộng hưởng AFT . Nếu kết quả được thì phải nới...
(Xem thêm)