Có khách hàng mang Laptop Sony Vaio đến tiệm của mình đề nghị cứu dùm lại Con Laptop với lý do đặt Pass CMOS mà wên béng cái Pass. Mình pó tay, ai biết help me dùm mình .

thuy linh

Theo mình thì bạn không thể tháo pin cmos vì laptop khác rất nhiều desk top, không thể tháo pin được có 3 cách giải quyết vấn đề này: 1) Làm lại rombios, cái này rất khó 2) đến trung tâm I_Care nếu bạn ở Hànội bạn mất 20USD 3) có một phần mềm của hãng sony có thể khôi phục được--->...
(Xem thêm)