Tôi đang xài con V3 hàng xách tay T-Moblie và đang dùng mạng Mobifone, nhiều lần tôi cài đặt GPRS nhưng sao không được cứ hiển thị mạng T-Mobile không hà. Pls help me