[size_4]Già rồi dẫu vẫn còn trai Cái duyên đã tuột ra ngoài tầm tay Còn men đâu nữa mà say Thôi đành chống gậy ăn mày cửa em[/size_4]

vi binh

Bạn Quang Tu co chắc chán tác giả bài này là 'Thế Hùng" không vậy. Vì mình nhớ bài thơ này từng được đăng báo cách đây khá lâu rồi, cỡ hơn 10 năm. Và nhớ mang máng là tên tác giả không "kêu" như vậy mà????