Mình lở tay format trắng hhd của con macbook vỏ nhôm bây giờ bỏ đĩa cài đặt vô bấm C nó kô boot được .anh em có kinh nghiệm chỉ dùm với PS/ mình kô có đỉa cài gốc nên mượn đỉa gốc của macbook pro vậy nó có tương thích với macbook... (Xem thêm)

thuy linh

Điã thì chắc chắn là không tưong thích rùi. Bác phải kiếm cái khác rùi.