mình có con iphone4 bản 16G sách tay từ USA về.mới đầu mag về thằng anh vẫn dùg tốt sau đó chuyển nhượng lại mìh dùg kô biết ôg ấy cài phần mềm j` chụp ảnh or quay phim được gần 1p' rồi chuyển về màn hình khoá.Ai có kinh nghiệm... (Xem thêm)

Bất Lưu Danh

Tại camera của bạn thôi!