Ảnh sản phẩm do công ty tôi tự chụp, Vật giá ko cho chèn số điện thoại và link web, làm thế nào để ảnh tôi ko bị bên khác copy ảnh tôi làm ảnh sản phẩm của họ?

Nguyễn Thành

Chào bạn! Đối với ảnh sản phẩm tự chụp thì Vật Gía cho phép được để logo ở giữa và làm mờ, do đó bạn có thể yên tâm về việc hình ảnh bị copy hay không. Ngoài ra, chúng tôi có những quy định rất chặt chẽ về hình ảnh sản phẩm nên sẽ hạn chế tối đa được việc copy hình ảnh.