Cháu nhà e được 3 tuổi rưỡi, bị bạn xô ngã, bị đập phía sau đầu xuống đường sau đó bé co bị chảy máu ở mũi và nôn ra 1 it máu. Nghỉ ngơi 1 lúc lại tiếp tục chơi với bạn bè bình thường nhưng đêm ngủ không ngon hay mê ngủ, nói,... (Xem thêm)