nguyen van tuan

Chào bạn! để đưa được ảnh lên bạn phai nén anh xuống nhỏ hơn 50k. cách làm như sau: - ban copy anh cần đưa lên vao may tinh - sau đo vao ảnh đó ấn chuột phải chọn "open with" chọn " microsot office picture manager" - vaò " Edit picture" chọn compress picture" chọn...
(Xem thêm)