Sản phẩm nổi bật
Em đang xem phim, hoặc chơi game, muốn chụp màn hình phải làm thế nào ? Ấn phím PrintScreen, save ra chỉ được 1 cái ảnh đen thui [:((]

long sock

Bạn lấy máy ảnh hoặc điện thoại có camera chụp cái màn lại là được mà