Sản phẩm nổi bật
Tôi đang ở Q7 d0ối diện Khu Chế Xuất Tân Thuận, hiện tôi có mặt bằng rất tốt và đủ điều kiện để mở cửa hàng Đại lý. Nay tôi muốn tìm nguồn cung cấp sữa(Abbot, Enfa, Dumex,CGHL... bánh, kẹo nội và ngoại để mở đại lý bán sỉ và lẻ... (Xem thêm)

thuocchuot

Theo tôi bạn đang định hướng kinh doanh chưa được tối ưu. Nếu là bạn tôi sẽ kinh doanh Rượu đóng chai giá bình dân có đủ điều kiện ATVSTP. Khu chế xuất rất nhiều lao động ngoại tỉnh.Với đồng lương không nhiều lại thêm cảnh xa nhà thì đó là lợi thế cho bạn triển khai kinh doanh một cách...
(Xem thêm)