Sản phẩm nổi bật
Bạn có biết Hà Nội có chỗ nào đóng giầy, guốc rẻ, bền, đẹp?

tao la tao

bạn ra phố LÒ ĐÚC cạnh rạp MÊLINH. ở đấy đóng giầy tốt & giẻ + đẹp nhất đó. Mình không biết số bao nhiêu.. nhưng ra đó sẽ thấy ngay.