Đỗ Xuân Trường

Xe đạp điện hiện nay thường được trang bị từ 1 đến 3 viêc acquy nhé, nên bạn cứ chọn chiếc nào càng nhiều acquy càng tốt, tuy nhiên giá sẽ đắt hơn