Sản phẩm nổi bật
Nhớ ngày trước hình như đã từng có topic nói về vấn đề này rồi nhưng tìm hoài ko thấy nay mình lập topic này để hỏi anh em 1 vấn đề. Em đi wave RS mấy hôm nay quan sát thấy hiện tượng: Sau khi đi khoảng gần 10km (tốc độ TB... (Xem thêm)

cake

bình xăng chủ yếu hút không khí và tạo áp suất ép chất lỏng làm sao hạ áp suất được Kiệt? chưa thấy hiện tượng này bao giờ vì xe chạy thì bình xăng 1/ nằm gần máy 2/ xe sau này khí được dần lên bô air lại để hâm nóng xăng cho nên bình xăng rờ thấy ấm ấm khi chạy 1 thời gian chứ chưa...
(Xem thêm)