Ban tư vấn cho em hỏi tai sao ĐH Y Thái Bình lấy chỉ tiêu ngành bác sĩ đa khoa năm 2010 là 460. Nhưng theo danh sách điêm trên dân trí thì có chưa đến 300 thí sinh dự thi ngành này đạt 22 điểm.Vậy sao trường này lấy điểm chuẩn... (Xem thêm)

tun cua di

Ban tư vấn đã từng nhấn mạnh rất nhiều lần, bảng xếp hạng chỉ có tính chất tham khảo nó không quyết định nhiều đến khả năng đỗ hay trượt. Chỉ tiêu mà em biết đó là dự kiến, năm nay chỉ tiêu tuyển thẳng, cử tuyển và đào tạo theo địa chỉ chủ yếu tập trúng vào ngành Bác sĩ đa khoa nên...
(Xem thêm)