Suachua

Mặc dù ko ủng hộ nhưng hy vọng những trường hợp thế này cũng phần nào giúp đội ngũ y bác sỹ nhìn lại và làm việc có y đức hơn trong tình hình hiện nay