Sản phẩm nổi bật
Doplr Pulse-Watch chiếc đồng hồ dành cho bác sĩ, được làm bởi bác sĩ
Với một ý tưởng về chiếc đồng hồ Doplr Pulse được bắt đầu vào năm 2016 khi đó có 4 người bác sĩ dã kết hợp lại với nhau để phát minh ra mẫu đồng hồ cơ khí độc nhất này, nhằm phục vụ cho công việc của họ. Có lẽ với chiếc đồng hồ... (Xem thêm)