Một người đàn ông tới gặp bác sĩ với túi quà trên tay. Anh ta nói: - Tôi rất biết ơn bác sĩ vì đã chữa cho... - Xin lỗi, hình như tôi chưa bao giờ chữa bệnh cho anh thì phải. - Đúng. Nhưng ông đã chữa cho chú tôi, mà tôi... (Xem thêm)

Hoàng Đăng Vịnh check gia

[b]Thần dược [/b] Ông già than với bác sĩ: – Già rồi sức lực không còn dẻo dai như xưa khiến bà vợ cũng buồn. Bác sĩ mỉm cười thông cảm và ghi cho một đơn thuốc. Tuần sau ông già lại đến, miệng cười toe toét, nói: – Thuốc của bác sĩ cho quả là thần dược. Thật đã...
(Xem thêm)