Sản phẩm nổi bật

fh

Tôi là bác sĩ ở Việt Nam, hiện làm việc cho một bệnh viện California, Mỹ. Tôi muốn viết bài này để cung cấp thông tin cho những bác sĩ tại Việt Nam muốn thi lấy bằng tương đương tại Mỹ. Tôi tên Sonny Le, tôi là bác sĩ ở Việt Nam, đã qua Mỹ định cư từ năm 1999, nộp đơn xin nội...
(Xem thêm)