Khi cuộc sống đô thị phát triển, các nước luôn luôn là mối quan tâm hàng đầu đối với người dân. Theo Bộ Y tế, để đảm bảo chất lượng nước cho mục đích ăn uống và sinh hoạt được thực hiện thông qua các cơ chế kiểm soát nội bộ và hậu... (Xem thêm)