Sản phẩm nổi bật
Sao trong audition offline hạt nhịp điệu chạy không khớp với nhạc vậy. Nhạc bao nhiêu mặc kệ nhạc, nó vẫn chạy vô tư. Ai có cách nào điều khiển hạt nhịp điệu này không, hay có ai biết tốc độ đích thực của hạt nhịp điệu audition... (Xem thêm)