Sản phẩm nổi bật
Thưa các Bác! Việc tại sao phải có Port, cơ chế PAT dựa trên NAT, việc gán port của địa chỉ đích (Destination Port) mình cũng hiểu qua. Tuy nhiên cơ chế gán Port cho địa chỉ nguồn (Source Port) mình thực sự không hiểu. Chắc... (Xem thêm)

thuy linh

Các packets từ các máy tính trong LAN trùng port thì không có vấn đề gì cả vì khi qua PAT nó sẽ thay port.