Sản phẩm nổi bật
Mục đích của những chính sách đồng hóa dân tộc việt nam có thực hiện được ko? Vì sao? Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến thiên tài nguyễn Du

thu

Trong suốt các thời kỳ Bắc thuộc, các triều đại Trung Quốc không ngừng thực hiện đồng hóa người Việt nhằm biến Việt Nam thành một quận huyện của Trung Quốc. Dưới thời kỳ này người Việt phải đóng sưu thuế cho triều đình phía bắc. Ngoài số thuế của nhà nước, một số quan cai trị địa...
(Xem thêm)