Hiep Pham

Mục tiêu cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa là cải biến nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đại, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, mức sống vật chất và tinh thần cao, quốc...
(Xem thêm)
Chào mọi người, hiện tại tôi đang thực hiện một dự án liên quan đến nghiệp vụ ngân hàng. Có một số khái niệm tôi chưa được rõ lắm, thứ nhất, thế nào là lãi suất liên ngân hàng, mục đích của nó, các kỳ hạn như qua đêm, 1 tuần, 1... (Xem thêm)

ThoThongMinh

Lãi suất liên ngân hàng đơn giản chi là mức lãi suất các ngân hàng áp dụng cho nhau vay, thông thường các khoản vay này sẽ lớn nên có thể nói là như "bán buôn" và do vậy lãi suất áp dụng ở mức bán buôn, thấp hơn nhiều so với cho các tổ chức kinh tế vay. Thường thì các ngân hàng cho nhau...
(Xem thêm)
Các anh chị làm ơn cho em hỏi: việc phân loại tài sản cố định theo tính chất (vô hình, hữu hình), theo nguồn hình thành, theo công dụng và tình hình sử dụng, theo quyền sơ hữu nhằm mục đích gì và có ý nghĩa gì trong quá trình quản... (Xem thêm)

ThoThongMinh

Phân loại bất kỳ cái gì thì cũng phải có tiêu chí. Phân loại TSCĐ cũng vậy. Các cách thức trên là tiêu chí để doanh nghiệp phân loại tuỳ theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp. Nhu cầu quản lý phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như trình độ quản lý của BOD (Board of Director - Ban Giám đốc),...
(Xem thêm)