Sản phẩm nổi bật

Lê Phương

[b]Quan điểm toàn diện[/b] là cách đánh giá sự vật hiện tượng (Tự nhiên, xã hội, con người...) một cách bao quát nhiều mặt, nhiều khía cạnh...để dẫn đến quyết định đúng. Trong Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội IX của Đảng đã nêu rõ: "Tư tưởng Hồ Chí Minh là...
(Xem thêm)
Đang cần câu trả lời gấp, mọi người làm giùm mình nha, dù sai hay đúng, ngắn hay dài thì mình cũng cảm ơn (nhưng tốt nhất là đúng và dài)[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]

Minh Bảo

Cơ sở lý luận của nguyên tắc toàn diện là nguyên lý về mối liên hệ phổ biến - một trong hai nguyên lý cơ bản của phép duy vật biện chứng. Đây là một phạm trù của phép biện chứng duy vật dùng để chỉ sự quy định, tác động qua lại, sự chuyển hoá lẫn nhau giữa các sự vật hiện tượng hay giữa...
(Xem thêm)

Linh

bạn tham khảo nội dung này nhé Nội dung chính của quan điểm toàn diện Trong hoạt động nhận thức và thực tiễn cần phải xem xét sự vật trên nhiều mặt, nhiều mối quan hệ của nó. Thực hiện điều này sẽ giúp cho chúng ta tránh được hoặc hạn chế được sự phiến diện, siêu hình, máy móc,...
(Xem thêm)

thu

Quan điểm toàn diện đòi hỏi chúng ta nhận thức về sự vật trong mối liên hệ qua lại giữa các bộ phận, giữa các yếu tố, giữa các mặt của chính sự vật và trong sự tác động qua lại giữa sự vật đó với các sự vật khác, kể cả mối liên hệ trực tiếp và mối liên hệ gián tiếp. Chỉ trên cơ sở đó...
(Xem thêm)
nhờ m.n giúp ạ !

Ly Mai

câu này mới tìm xong, bạn xem ở đây nhá, khá đầy đủ https://vatgia.com/hoidap/4006/118337/hay-lam-ro-co-so-ly-luan-cua-quan-diem-toan-dien-lay-vi-du-chung-minh.html
Chào cả nhà, cho thể giúp em câu này được không ạ? ''Cho biết Cơ sở lý luận cho việc vận dụng quan điểm toàn diện và quan điểm lịch sử - cụ thể trong nghiên cứu sự thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945''. Em cảm ơn nhiều ạ

Nãi Nãi

Nếu bạn rảnh bạn có thể tham khảo bài viết này nhé https://vatgia.com/hoidap/4808/391652/phan-tich-quan-diem-toan-dien-cho-vi-du.html
Mọi người trả lời giúp em với !

Linh

Nội dung chính của quan điểm toàn diện : Trong hoạt động nhận thức và thực tiễn cần phải xem xét sự vật trên nhiều mặt, nhiều mối quan hệ của nó. Thực hiện điều này sẽ giúp cho chúng ta tránh được hoặc hạn chế được sự phiến diện, siêu hình, máy móc, một chiều trong nhận thức cũng như...
(Xem thêm)
Giúp em với cả nhà ơi! Trình bày cơ sở lý luận quan điểm toàn diện và lấy ví dụ

Quang Bách

bạn vào link này mọi người cũng trao đổi nhiều này https://vatgia.com/hoidap/4006/118337/hay-lam-ro-co-so-ly-luan-cua-quan-diem-toan-dien-lay-vi-du-chung-minh.html

Luyện Thị Hồng Anh K29 12 Sử THPT Chuyên

Thực ra với một học như mình thì mình cũng thấy những hạn chế và tích cực nhưng có lẽ trong môi trường mình được đào tạo thì mình thấy mặt tích cực nhiều hơn: nghiêm khắc trong công tác kiểm tra và thi cử bạn ạ.
Em có câu hỏi triết cần làm gấp như sau: "Nội dung chính của quan điểm toàn diện là gì?"

Thao Nguyen

mình mới thấy câu hỏi tương tự thế này, bạn xem nhé https://vatgia.com/hoidap/4808/391652/phan-tich-quan-diem-toan-dien-cho-vi-du.html
Ai biết khái niệm quan điểm toàn diện và cơ sở lý luận của nó không chỉ em với?

Quang Bách

b xem cái này nhé Phép biện chứng duy vật là phương pháp triết học duy vật biện chứng và các khoa học nói chung. Theo Ph.Ănghen:"Phép biện chứng là phương pháp mà điều căn bản là nó xem xét những sự vật và nhữn phản ánh của chúng trong tư tưởng, trong mối liên hệ qua lại lẫn nhau của...
(Xem thêm)