Sản phẩm nổi bật
Em không muốn con em ở nhà nghịch máy tính suốt ngày nên hôm qua vừa đặt pass xong, thế mà sáng nay bật lên nhập mật khẩu không thì k mở đc. giờ phải làm sao đây các bác?

Mai Ngọc

bác thử dùng tên và pass cùng administrator xem sao nếu cài mật khẩu trong win thì có thể tháo pin cmos ra là ok