Các mẹ ơi, đường màu nâu xuất hiện khi mang thai có mờ được không các mẹ nhỉ?

Ly Mai

mẹ vào link để xem thêm thông tin nhé: https://vatgia.com/hoidap/4159/387020/xuat-hien-vach-mau-nau-chay-giua-bung-co-phai-mang-thai-khong.html