Hiện tôi đang dùng AVG, nhưng có con virus không diệt được mà phải dùng phần mềm khác. Tôi đang định cài thêm một phần mềm nữa nhưng có người bào tôi như thế không được, một pC chạy nhiều phần mềm diệt virus làm máy chạy chậm, dễ... (Xem thêm)

pqy

Các chương trình diệt virus khi quét nó sẽ đọc từng bit từng bytes dữ liệu trên ổ đĩa,nếu dùng nhiều chương trình tất nhiên việc truy cập ổ đĩa sẽ nhiều hơn->Chậm máy. Tốt nhất là dùng từng phần mềm diệt. có trường hợp khi cài đồng thời symantec và Bkav thì xảy ra hiện tượng máy...
(Xem thêm)