Cái luận điệu “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” rõ ràng là đã xưa như trái đất rồi. Đã là con gái mà không được đẹp thì xem như là mất quyền năng của con gái. Gái đẹp thì quyền lực vô biên. Gái xấu... (Xem thêm)

rtỵky

Xấu mà là tội thì trên đời đâu còn định nghĩa giữa Cái Xấu Và Cái Đẹp nữa.. những người đẹp vẻ ngoài mà bên trong khiếm khuyết thì coi như vứt bỏ. tui chỉ thích người có tâm hồn Trong sáng, lành mạnh là tốt rồi. Biết quan tâm chia sẻ với người khác, cái đó mới là quý...