Sản phẩm nổi bật
Xe mình mới chạy có bị lệch về bên phải 1 tí. Mình cứ nghĩ sẽ không sao nên k đi sửa. Cuối cùng hư luôn bánh xe. Mình đã thay 2 bánh xe mới, cũng như thay luôn Low Control Arm, đã làm luôn Alignment nhưng sau khi chạy xe vẫn bị... (Xem thêm)

Đào Lệnh

Theo mik bạn nên đem xe đến hãng bảo dưỡng lại đi ạ. Thật sự nếu xe bị như vậy cũng rất nguy hiểm vì nhiều lúc gặp khúc cua khó bạn sẽ k xử lý kịp do lạng phanh cao. Hơn nữa phần Power của xe cũng gặp vấn đề hơn lúc trc mik nghĩ chứng tỏ là đã có thiết bị lỗi rồi đó