Sản phẩm nổi bật
- Kính thưa các chuyên gia: em có máy fax panasonic KT-FT903 hiện nay em sử dụng để chế độ Fax only hay Tel/Fax hay tel mode thì cứ sau một lúc là lại kêu tit một cái xong lại in ra dòng chữ:" <<AFTER COVER IS OPENED OR... (Xem thêm)