Dù bạn vay tiền ở đâu thì cũng sẽ có một trong hai hình thức vay tiền phổ biến hiện nay. Đó là hình thức vay tín chấp và vay thế chấp. Liệu bạn đã biết mình đang sử dụng hình thức nào chưa? Cùng tìm hiểu và phân biệt hai hình... (Xem thêm)

Quang Bách

giờ mới hiểu vay tín chấp là gì.hiccc