Rò rỉ thông tin nhạy cảm trong doanh nghiệp là điều rất khó tránh khỏi, ngay cả những tên tuổi lớn như Bank of America, LexisNexis, Time Warner, DSW Shoe Warehouse, T-Mobile, đại học Califonia, Berkeley gần đây đều đã bị xâm phạm... (Xem thêm)

andnow

Trong thực tế có đến hàng trăm, hàng ngàn công ty có dữ liệu cá nhân nhạy cảm bị đột nhập nhưng không được công chúng biết nhiều. Diana McKenzie, Chủ tịch bộ phận CNTT của Công ty Neal, Gerber & Eisenberg, một hãng luật tại Chicago, nói: "Có bệnh viện vô tình cho biết thông tin về...
(Xem thêm)