Quy tắc 2/3 và 1/3. Trang phục có eo cao sẽ đánh lừa thị giác người đối diện về chiều cao thực tế của bạn. Quy tắc 2/3 và 1/3. Nghĩa là, không mặc trang phục mà chia cơ thể theo một đường chính giữa, tạo ra hai nửa bằng... (Xem thêm)