Sản phẩm nổi bật
Máy tôi khi bật thì có đánh lửa nhưng không cháy,thứ hai có lúc cháy lúc không,thứ ba bật có đánh lửa nhưng không có lên lửa.

Ngọc Trần

Khi mà thời tiết ẩm thấp cũng dễ bị thế lắm, cứ đến mùa nồm là bếp ga nhà e cũng bị tình trạng trên. khó chịu ghê cơ