Sản phẩm nổi bật
Xin chào các mem - Tình cờ mình xem được tài liệu giới thiệu những phương pháp chưng cất, lên men về rượu khá chi tiết và chuyên sâu và mình khá ấn tượng về các loại rượu lên men từ lúa mạch , tiểu mạch và rất muốn thử , mọi... (Xem thêm)

trương gilly

ok, thanks bạn nhiều nhé, để tìm hiểu thêm xem sao. Cảm ơn mọi người..:) ok, thanks bạn nhiều nhé, để tìm hiểu thêm xem sao. Cảm ơn mọi người..:)