Sản phẩm, đòn bẩy và spread của sàn Pepperstone

Sản phẩm, đòn bẩy và spread của sàn Pepperstone

Pepperstone phân phối đông đảo những sản phẩm cấp thiết trong khoảng tiền tệ forex cho tới nạp tiền sàn Pepperstone như thế nào. Số lượng sản phẩm chỉ ở mức vừa đủ, không quá nhiều ko quá ít.

ngoài ra, nếu kết hợp sở hữu mức đòn bẩy khá thấp cho cả tiền tệ forex và hàng hóa, đi kèm spread tốt chỉ từ 0 pip trở lên, thì Pepperstone rất phù hợp để các trader rút tiền trên sàn Pepperstone.


Chưa có câu trả lời nào