Mua đất khu đại học Việt Đức Mỹ Phước 4 Bình Dương thời điểm nào thích hợp?

Mua đất tại Mỹ Phước 4 thời điểm này thì có được không? giá có tốt hơn thời điểm khởi công xây dựng?

Nguyễn Văn Nguyên
Nguyễn Văn Nguyên
Trả lời 4 năm trước

Mua đất nền Mỹ Phước 4 thời điểm này là thích hợp nhất cho việc đầu tư sinh lời vì trường đại học Việt Đức đã và đang tiến hành xây dựng, giá đất thời điểm này đang thấp là cơ hội để mua đất Mỹ Phước 4 đầu tư về lâu về dài. Sau này buôn bán hoặc xây trọ cho thuê cũng rất tốt