Mong mọi người giúp đỡ ạ

Ảnh hưởng của dịch covid 19 đến với việc thực hiện các chức năng của tiền tệ ở trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng như thế nào ạ và nó cũng ảnh hưởng như thế nào đến việc thực hiện các chức năng của ngân hàng nhà nước VN
Nguyễn Ngọc Ánh
Nguyễn Ngọc Ánh
Trả lời 167 ngày trước
Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến tất cả quốc gia trên thế giới, hiện nay đang tiếp tục diễn biến rất phức tạp. Nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái nghiêm trọng. Nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, hội nhập quốc tế sâu rộng đã và đang chịu nhiều tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, gây gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại, làm đình trệ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đã tác động trực tiếp đến các ngành xuất, nhập khẩu, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, y tế, giáo dục, lao động, việc làm; nhiều doanh nghiệp phá sản, giải thể, tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô...; GDP quý I/2020 chỉ tăng 3,82%, là mức thấp nhất trong 10 năm gần đây; ảnh hưởng mạnh đến tâm lý và đời sống nhân dân.

Giang Cù Thị
Giang Cù Thị
Trả lời 167 ngày trước
vậy nó ảnh hưởng như nào đến việc thực hiện các chức năng của ngân hàng VN ạ