Ae giúp với

Xe mình cub 50 mới làm máy chạy rodai được 1 đêm, tối hôm sao mình có kéo hết ga được 1 đoạn thì bô xe có tiếng nổ lớn, sau đó tắt máy, mình có đạp nổ máy nhưng xe không nổ máy được. Khoảng 1 lúc sau xe mới nổ nhưng xe chạy giống như sắp hết xăng, xe mình bị sao vậy mọi người???
Chưa có câu trả lời nào