Xe máy nào tiết kiệm xăng nhất hiện nay??

Bác nào biết loại xe máy nào tiết kiệm xăng nhất hiện nay được không, em sắp đi làm nên muốn mua một chiếc. Cám ơn trước ???
Trần Kiên
Trần Kiên
Trả lời 10 năm trước
chào bạn, theo mình xe tiết kiêm xăng hay không là do mình cả thôi, nhưng tốt nhất là xe ware và cũng do cách sử dụng xe nữa.