Đáp án đề thi môn Vật lý, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2008 lần 2

[:-/]
Chita
Chita
Trả lời 13 năm trước
Đây là gợi ý giải đề thi môn Vật lý, tốt nghiệp THPT 2008 lần 2 [blue]http://download.trithuc.info/LyTHPT2008lan2.pdf [/blue] Đáp án chính thức của Bộ GĐ-ĐT sẽ được cập nhật ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2 năm 2008. [red]Xin lưu ý, đề thi và hướng dẫn giải được cung cấp ở định dạng file PDF. Nếu máy bạn chưa cài đặt phần mềm Adobe Acrobat Reader để đọc các file PDF này, mời bấm vào đây để tải chương trình về cài đặt vào máy. http://download.trithuc.info /AcroReader51.exe [/red][/quote]
nguyen huy hoang
nguyen huy hoang
Trả lời 13 năm trước
can tim de giai vat ly
leson
leson
Trả lời 13 năm trước
[quote]Từ bài viết của [b]chitachita[/b] Đây là gợi ý giải đề thi môn Vật lý, tốt nghiệp THPT 2008 lần 2 [blue]http://download.trithuc.info/LyTHPT2008lan2.pdf [/blue] Đáp án chính thức của Bộ GĐ-ĐT sẽ được cập nhật ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2 năm 2008. [red]Xin lưu ý, đề thi và hướng dẫn giải được cung cấp ở định dạng file PDF. Nếu máy bạn chưa cài đặt phần mềm Adobe Acrobat Reader để đọc các file PDF này, mời bấm vào đây để tải chương trình về cài đặt vào máy. http://download.trithuc.info /AcroReader51.exe [/red][/quote][/quote]
vantien
vantien
Trả lời 13 năm trước
[quote]Từ bài viết của [b]chitachita[/b] Đây là gợi ý giải đề thi môn Vật lý, tốt nghiệp THPT 2008 lần 2 [blue]http://download.trithuc.info/LyTHPT2008lan2.pdf [/blue] Đáp án chính thức của Bộ GĐ-ĐT sẽ được cập nhật ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2 năm 2008. [red]Xin lưu ý, đề thi và hướng dẫn giải được cung cấp ở định dạng file PDF. Nếu máy bạn chưa cài đặt phần mềm Adobe Acrobat Reader để đọc các file PDF này, mời bấm vào đây để tải chương trình về cài đặt vào máy. http://download.trithuc.info /AcroReader51.exe [/red][/quote][/quote]
vantien
vantien
Trả lời 13 năm trước
dap an mon vat ly tot nghiep lan 2 nam 2008?
Crying
Crying
Trả lời 13 năm trước
Chiều 20-8-2008, Bộ GD-ĐT đã công bố đáp án chính thức và đề thi các môn thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT năm 2008 lần 2. Xin gửi đến các bạn thí sinh và quý phụ huynh toàn bộ các đáp án đề thi này. [b]Vật lý không phân ban[/b] - Đáp án môn Vật lý - không phân ban [blue]http://download.trithuc.info/DA_Ly_KPB.pdf [/blue] [b]* Vật lý phân ban[/b] - Đáp án môn Vật lý - phân ban [blue]http://download.trithuc.info/DA_Ly_PB.pdf [/blue] [red]Xin lưu ý, đề thi và hướng dẫn giải được cung cấp ở định dạng file PDF. Nếu máy bạn chưa cài đặt phần mềm Adobe Acrobat Reader để đọc các file PDF này, mời bấm vào đây để tải chương trình về cài đặt vào máy. http://download.trithuc.info /AcroReader51.exe [/red][/quote][/quote]
nguyenvanhoai
nguyenvanhoai
Trả lời 13 năm trước
dap an mon vat ly tot nghiep thpt lan 2
TranBaHung
TranBaHung
Trả lời 13 năm trước
[:-/]
maivantam
maivantam
Trả lời 13 năm trước
[quote]Từ bài viết của [b]0383848909[/b] dap an mon vat ly tot nghiep lan 2 nam 2008?[/quote]
maivantam
maivantam
Trả lời 13 năm trước
[quote]Từ bài viết của [b]0383848909[/b] [quote]Từ bài viết của [b]chitachita[/b] Đây là gợi ý giải đề thi môn Vật lý, tốt nghiệp THPT 2008 lần 2 [blue]http://download.trithuc.info/LyTHPT2008lan2.pdf [/blue] Đáp án chính thức của Bộ GĐ-ĐT sẽ được cập nhật ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2 năm 2008. [red]Xin lưu ý, đề thi và hướng dẫn giải được cung cấp ở định dạng file PDF. Nếu máy bạn chưa cài đặt phần mềm Adobe Acrobat Reader để đọc các file PDF này, mời bấm vào đây để tải chương trình về cài đặt vào máy. http://download.trithuc.info /AcroReader51.exe [/red][/quote][/quote][/quote]