Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2011 Môn Lý?

Đã có đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2011 môn hóa chưa?


nbbnbmn
nbbnbmn
Trả lời 10 năm trước

Tổng hợp đề thi môn Vật lý theo từng chương:


djghjfdg
djghjfdg
Trả lời 10 năm trước

Ở đây mình có cả kho nhé. bạn tha hồ mà load. Chúc bạn ôn tập thật tốt.

Tuyển tập 25 đề thi thử tốt nghiệp môn Vật Lý - THPT 2011

Đề 1 - Thi thử TN THPT 2011 Môn Vật Lý - Trường Nguyễn Viết Xuân - Phú Yên (Có đáp án)

Đề 2 - Thi thử TN THPT 2011 Môn Vật Lý - Trường Nguyễn Viết Xuân - Phú Yên (Có đáp án)

Đề 3 - Thi thử TN THPT 2011 Môn Vật Lý - Trường Nguyễn Viết Xuân - Phú Yên (Có đáp án)

Đề 4 - Thi thử TN THPT 2011 Môn Vật Lý - Trường Nguyễn Viết Xuân - Phú Yên (Có đáp án)

Đề thi thử TN THPT 2011 - trường THPT Phong Châu

Tuyển tập 25 đề ôn thi tốt nghiệp môn Vật Lý - THPT 2011

djshg
djshg
Trả lời 10 năm trước

Môn Vật ký sẽ giống như cac năm trước, thi theo hình thức trắc nghiệm. Cấu trúc đề thi như sau:

Phần chung cho tất cả thí sinh (32 câu), bao gồm:

- Dao động cơ: 6 câu

- Sóng cơ: 4 câu

- Dòng diện xoay chiều: 7 câu

- Dao động và sóng điện từ: 2 câu

- Sóng ánh sáng: 5 câu

- Lượng tử ánh sáng: 3 câu

- Hạt nhân nguyên tử và Từ vi mô đến vĩ mô: 5 câu

Phần riêng (8 câu):

Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần: A hoặc B

A. Theo chương trình Chuẩn (8 câu):

- Các nội dung: Dao động cơ; Sóng cơ; Dòng điện xoay chiều; Dao động và sóng điện từ: 4 câu

- Các nội dung: Sóng ánh sáng; Lượng tử ánh sáng; Hạt nhân nguyên tử và Từ vi mô đến vĩ mô: 4 câu.

B. Theo chương trình Nâng cao (8 câu):

- Động lực học vật rắn: 4 câu

-Các nội dung: Dao động cơ; Sóng cơ; Dao động và sóng điện từ; Sóng ánh sáng; Lượng tử ánh sáng; Sơ lược về thuyết tương đối hẹp; Hạt nhân nguyên tử và Từ vi mô đến vĩ mô: 4 câu.

Môn VẬT LÝ (Đề thị tốt nghiệp THPT- Giáo dục thường xuyên)

Tổng cộng gồm 40 câu:

- Dao động cơ: 8 câu

- Sóng cơ: 4 câu

- Dòng điện xoay chiều: 9 câu

- Dao động và sóng điện từ: 4 câu

- Sóng ánh sáng: 6 câu

- Lượng tử ánh sáng: 4 câu

- Hạt nhân nguyên tử: 5